Socion shop
Иллюстрация Название товара и его краткое описание Покупка

Підбір фахівців для вашого проекту (1 особа)

За резюме визначаються інфотипи, відбираються серед відповідних людей на ту чи іншу посаду найбільш кваліфіковані кадри. Т. Педан, А. Рига

1000


Купить:

Кадровий аудит (одна особа)

Визначаються інфотипи співробітників, виявляються слабкі сторони організації, конфлікти, надаються рекомендації на вдосконалення посадових інструкцій, відповідність сильних сторін кожного співробітника його обов’язкам, надаються рекомендації з реорганізації груп та підвищення ефективності команди, покращення психологічного клімату, внутрішньої мотивації, усунення професійного вигорання, стресів. Т. Педан, А. Рига

700


Купить:

Розробка вашого резюме за сучасними вимогами роботодавців

Вам необхідно надіслати своє фото анфас для визначення інфотипу, а також дані про себе, як на прикладах резюме на сайті Socion. У резюме будуть вказані ваші сильні сторони. Роботодавці часто вимагають вказувати тип. Т.Педан

300


Купить: