+38(095)387-05-37
Українська | Русский

Cоціонічні типи


Соціоніка вивчає типи інформаційного метаболізму (ТІМ) людини - соціонічні типи.

Людство має інтегральну психіку як інтегральний інформаційно-енергетичний організм, який має 16 соціонічні типи, як 16 способів сприйняття та переробки інформації. Психіка кожної людини - це 1/16 частина інформаційно-енергетичного організму людства. Кожна людина має від народження один з 16 соціонічні типи, який не змінюється протягом життя.

Інформаційний метаболізм - це процес засвоєння інформації через певні канали сприйняття та переробки психіки людини. К.Г. Юнг відкрив механізм селекції сигналів, які сприймає психіка. Таких механізмів 16, і вони працюють на різних видах "палива" (видах інформаційних сигналів).

У своїй психічній структурі кожна людина має 4 сильних і 4 слабких ознаки - дихотомічні пари: ірраціональність-раціональність, екстравертність- інтровертність, інтуїтивність-сенсорність, етичність-логічність і в певних варіаціях.

Кожен з нас більш впевнено та вільно користується тільки однією частиною з кожної пари, а сприйняття по іншій відбувається неадекватно, з певними труднощами та напруженням.

 

ЗНАТИ СВІЙ СОЦІОНІЧНИЙ ТИП ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ КОЖНОМУ:

 

1. Розкрити природжений потенціал, індивідуальність, стати впевненим у собі, знати свої сильні і слабкі сторони, знати свої потреби і способи їх задоволення, бути самостійним у вирішенні питань.

2. Знати мотиви вчинків як своїх, так і інших, свідомо діяти й об’єктивно оцінювати свою поведінку.

3. Уникати помилок у житті, правильно обрати професію, знайти друзів й однодумців.

4. Передбачати стосунки з іншими, уникати непорозумінь і конфліктів, створити дуальну сім’ю.

5. Формувати ефективні психічно сумісні робочі групи, правильно підібрати методи стимулювання персоналу та стиль управління колективом

6. Вирішити соціальні проблеми невдоволення, роздратування і психосоматичних захворювань, які виникають через незнання власної природи і законів міжособових взаємодій.

 

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІОНІЧНОГО ТИПУ!Як бути щасливою людиною знаючи свій соціонічний тип
Гармонійний розвиток людини або як бути впевненим по житті
Онлайн тести і тест на психотип людини - поради психолога
Які можливості і переваги дає загальна характеристика типу характеру людини
Як впливають на життя сильні та слабкі риси характеру людини
Модель психіки ІЕІ - Єсенін, Тутанхамон
Модель психіки ЛСЕ - Штірліц, Шерлок Холмс
Модель психіки СЕІ - Дюма
Модель психіки СЛІ - Габен
Модель психіки ІЕЕ - Гекслі, Том Сойер, Дон Жуан
Модель психіки СЕЕ - Наполеон, Цезар
Модель психіки ЕСІ - Драйзер
Модель психіки ІЛІ - Бальзак
Модель психіки ЛІЕ - Джек Лондон
Модель психіки СЛЕ - Жуков, Македонський
Модель психіки ЕІІ - Достоєвський, Тарас Шевченко
Модель психіки ЛІІ - Робесп'єр, Декарт
Модель психіки ІЛЕ - Дон Кіхот
Модель психіки ЕСЕ - Гюго
Модель психіки ЕІЕ - Гамлет
Модель психіки ЛСІ - Горький
Психіка людині дана для орієнтації в житті і її треба знати
Психотип як спосіб сприйняття, обробки інформації і реакцій на неї
Хто така раціональна і ірраціональна людина? (P/J)
Ви екстраверт чи інтроверт? (E/I)
Ваша сильна сторона Інтуїція (N) чи Сенсорика (S)?
Ваша сильна сторона етика (F) або логіка (T) - треба знати точно і якнайшвидше
Тести на визначення сильних і слабких сторін характеру